niedziela, 25 września, 2022

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu na powierzonem mi stanowisku pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przede oczyma; Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli kraju w równem mając zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowiązki swoje wypełniać gorliwie i sumiennie,
rozkazy przełożonych wykonywać dokładanie, tajemnicy urzędowej dochować. Tak mi Panie Boże dopomóż.”

Rota przysięgi służbowej- aneks do art.30 o Policji Państwowej.

Na zdjęciu funkcjonariusze Policji Państwowej IV Okręgu – lubelskiego.

24 lipca 1919 r. Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W tym momencie wszystkie jednostki milicji, policji komunalnej oraz straży (obywatelskiej, komunalnej) oraz inne formacje o tym charakterze działające w całym kraju przestały istnieć. Nowo powstała formacja miała odpowiadać za ochronę bezpieczeństwa, spokoju porządku publicznego.
Ustawa z 24 lipca 1919 r. stanowiła, iż Policja jest przystosowana do administracyjnego podziału państwa ustanawiając:
a) komendy okręgowe, łączące kilka lub kilkanaście komend powiatowych;
b) komendy powiatowe, odpowiadające terytorialnie powiatom;
c) komisariaty, obejmujące większe miasta w powiatach lub dzielnice w dużych miastach;
d) posterunki stałe w gminach.
W miastach, stanowiących samodzielną jednostkę administracyjną, Policja była organizowana na prawach komendy powiatowej lub okręgowej.Przy komendach okręgowych do spraw dochodzenia przestępstw istniały urzędy śledcze.

Na zdjęciu: odznaka służby śledczej.

Początkowo powołano 6 komend okręgowych: warszawską, kielecką, lubelską, białostocką oraz miasta stołecznego Warszawy.
Do 1925 r. utworzono 16 komend okręgowych i Komendę Główną Województwa Śląskiego. Komendy okręgowe przyjęły numerację od I do XVI i obejmowały swym zasięgiem poniższe okręgi:
I okręg warszawski,
II okręg łódzki,
III okręg kielecki,
IV okręg lubelski,
V okręg białostocki
VI okręg m. st. Warszawy
VII okręg krakowski,
VIII okręg lwowski,
IX okręg tarnopolski,
X okręg stanisławowski,
XI okręg poznański,
XII okręg pomorski,
XIII okręg wołyński,
XIV okręg poleski,
XV okręg nowogródzki,
XVI okręg wileński

Na zdjęciu: Funkcjonariusze Policji Państwowej z Lublina I połowa lat dwudziestych

Czytaj więcej:

0 Comments

Leave a Comment

Popularne

Spływ kajakowy

Spływ kajakowy

25 maja 2010
Zebranie wyborcze Regionu IPA Włodawa.
Zebranie założycielskie IPA Włodawa
Wyjazd do puszczy.

Wyjazd do puszczy.

21 października 2010
Święto Roweru.

Święto Roweru.

21 października 2010

SOCIAL MEDIA

REKLAMA

img advertisement

ARCHIWUM

Social