poniedziałek, 28 listopada, 2022

W dniu 12 kwietnia 2013 roku  we Włodawie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Regionu IPA Włodawa. Podczas spotkania Przewodniczący Regionu – Sławomir Hasiuk przedstawił sprawozdanie z działalności Regionu IPA Włodawa w latach 2010 – 2013, oraz sprawozdanie Sekretarza Regionu IPA Włodawa z działań w latach 2010 – 2013. Następnie Mariusz Huczuk – Skarbnik Regionu przedstawił sprawozdanie finansowe, zaś przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Andrzej Kupracz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu IPA Włodawa z kontroli działalności Prezydium Regionu. Sprawozdania zostały przyjęte w wyniku głosowania i Przewodniczącemu – Sławomirowi Hasiukowi udzielono absolutorium. Zgodnie z programem zebrania kolejnym punktem spotkania był wybór nowych członków Prezydium na lata 2013 – 2017.

W wyniku głosowania wybrano nowe władze Regionu:

 •  Bożena Szymańska – Przewodnicząca ,
 • Sławomir Borkowski – Sekretarz,
 • Piotr Niewiadomski – Zastępca Sekretarza,
 • Anna Kołodziej – Skarbnik.

Członkowie Prezydium:

 • Sebastian Czaus,
 • Przemysław Gałan,
 • Mariusz Huczuk,
 • Waldemar Kazuro,
 • Jan Stańczuk,
 • Andrzej Szawuła

Komisja Rewizyjna:

 • Andrzej Wołos – Przewodniczący,

Członkowie :

 • Sławomir Hasiuk,
 • Krzysztof Paszkiewicz.

Plany nowego prezydium na ten rok i lata następne to dalszy rozwój regionu, integracja członków i ich rodzin, działalność sportowa, turystyczna oraz rekreacja w ramach szeroko pojętego motta naszego Stowarzyszenia „SERVO PER AMICECO” „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ.

0 Comments

Leave a Comment

Popularne

Spływ kajakowy

Spływ kajakowy

25 maja 2010
Zebranie wyborcze Regionu IPA Włodawa.
Zebranie założycielskie IPA Włodawa
Wyjazd do puszczy.

Wyjazd do puszczy.

21 października 2010
Święto Roweru.

Święto Roweru.

21 października 2010

SOCIAL MEDIA

REKLAMA

img advertisement

ARCHIWUM

Social