Site icon IPA Region Włodawa

Czwartkowe Walne Posiedzenie w Regionie IPA Włodawa

4 kwietnia w Regionie IPA Włodawa wybrano nowe władze, podsumowano działania Regionu w latach 2016-2019, zaplanowano działania na najbliższy rok, wręczono certyfikaty i odznaczenia dla członków posiadających X letni staż w strukturach IPA a dwóch kolegów otrzymało legitymacje zasłużonych dla IPA Polska.

W dniu 4 kwietnia 2019 roku o godz. 16 w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Włodawa, którego celem było wybranie nowych władz Regionu.  Swoją obecnością nasze walne posiedzenie uświetnił Vice – Prezydent Sekcji Polskiej IPA oraz Prezes Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Piotr Wójcik, który przewodniczył Zebraniu. Podczas zebrania wręczono certyfikaty i odznaczenia dla członków posiadających X letni staż w strukturach IPA, legitymacje dla nowych członków Regionu a dwóch kolegów – kol. Artur i kol. Krzysztof otrzymało legitymacje zasłużonych dla IPA Polska i zapowiedziało swoją gotowość do działań promujących idee Stowarzyszenia IPA.

Zgodnie z porządkiem zebrania Przewodnicząca Regionu IPA Włodawa przedstawiła sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Włodawa i sprawozdanie finansowe za lata 2016-2019 oraz podziękowała wszystkim za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Kol. Tomasz Łuszczakiewicz przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu IPA Włodawa z kontroli działalności Prezydium Regionu za lata 2016-2019 i wniósł o udzielenie Absolutorium ustępującemu Prezydium. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyborów nowego Prezydium. Na Przewodniczącego Regionu IPA Włodawa wybrano na kolejną kadencję kol. Bożenę Szymańską, na Sekretarza Regionu– kol. Piotra Niewiadomskiego, na ZastępcęSekretarza Regionu– kol. Dorotę Bielecką, zaś SkarbnikiemRegionuzostał wybrany kol. Sławomir Łakuta.

W skład Prezydium Regionu IPA Włodawa weszli :

Komisję Rewizyjną tworzą:

kol. Andrzej Hulanka – Przewodniczący,

Członkowie Komisji Rewizyjnej : kol. Agnieszka Pędzisz i kol. Anna Wiaderek.

Dokonano również wyboru 18 Delegatów na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz 3 przedstawicieli Regionu za zebrania Zarządu LGW.

Następnie nowe Prezydium przedstawiło plany działań na najbliższe miesiące:

Dziękując wszystkim za wsparcie, wszelką pomoc, tak liczną obecność oraz ponowny wybór na stanowisko Przewodniczącego Regionu obiecuję dalszą dużą aktywność na rzecz Regionu. A wszystkim członkom nowych władz Regionu serdecznie gratuluję!

z pozdrowieniami

Przewodnicząca Regionu IPA Włodawa

Bożena Szymańska

Exit mobile version