DAROWIZNY NA RZECZ IPA WŁODAWA

Procedura przekazania darowizny naszemu Stowarzyszeniu polega na wpłacie dowolnej kwoty na konto :
LUBELSKA GRUPA WOJEWÓDZKA IPA, UL. NARUTOWICZA 73 20-019 LUBLIN,

nr konta : 15 2030 0045 1110 0000 0357 5740
z dopiskiem „Darowizna na działalność statutową Regionu IPA Włodawa ”

IPA ma status organizacji pożytku publicznego. Darowiznę można odliczyć od podatku

( KRS: 0000154720)