Site icon IPA Region Włodawa

Delegaci z Włodawy na wyborach do Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

W dniu 5 lipca 2016r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się Zebranie Delegatów Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Na Zebranie przyjechali delegaci reprezentujący sześć Regionów IPA wchodzących w skład Lubelskiej GW IPA (Lublin, Zamość, Chełm, Włodawa, Terespol i Opole Lubelskie).

69-90670

Po odczytaniu sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu, delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej i wybrali nowe Prezydium Zarządu w następującym składzie:

  1. Prezes LGW – kol. Piotr WÓJCIK
  2. Sekretarz – kol. Dominik LICHOTA,
  3. Z-ca Sekretarza – kol. Waldemar DZIEDZIC,
  4. Skarbnik – kol. Adam MATEŃKO,
  5. Członkowie Prezydium: kol. Andrzej Michalski, Anna Kulbaka (Zastępca Skarbnika) i Grzegorz Worlicki (Wiceprezes).

Wybrano również Delegatów na Krajowy Kongres Sekcji Polskiej IPA: kol. Waldemar Dziedzic i Grzegorz Worlicki oraz Wojewódzką Komisję Rewizyjną w składzie: kol. Jacek Iwaniuk (przewodniczący), Sławomir Kwiatkowski i Piotr Ptasiński.

Gdy opadły emocje związane z wyborami, kol. Piotr Wójcik omówił sprawy związane z bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz przedstawił plany działalności Prezydium Zarządu na rok 2016.

 

Źródło : http://www.ipa.lubelska.policja.gov.pl/lip/wydarzenia/58948,WYBORY-W-LUBELSKIEJ-GRUPIE-WOJEWODZKIEJ-IPA.html

Tekst: Piotr Wójcik

Zdjęcia: Łukasz Szafran

 

Gratulujemy Nowym Władzom i życzymy wielu sukcesów w służeniu poprzez przyjaźń!

Exit mobile version