Jak do nas wstąpić/DEKLARACJA

Członkami IPA- Sekcja Polska mogą być osoby pełniące służbę w Policji lub Straży Granicznej oraz emeryci i renciści tych służb. Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne i nabywa się je w Regionie po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej (STATUT INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE POLICJI SEKCJA POLSKA  Uchwalony 20 sierpnia 1991 roku, w Poznaniu z późniejszymi zmianami uchwalonymi na V Kongresie Sekcji Polskiej IPA w dniach 13 i 14 listopada 2004 roku w Łącznej oraz VI Kongresie w Bochni, w dniu 29 września 2007 roku; REGULAMIN DZIAŁANIA International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska).

Aktualnie obowiązująca treść statutu :  http://www.ipapolska.pl/ipa/dokumenty/regulamin-ipa-sp-2012/116,Regulamin-IPA-SP-2012.html

Funkcjonariusz  Policji i Straży Granicznej o przynależności do International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska obowiązany jest powiadomić przełożonego – Policjanci zgodnie z art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji zaś Funkcjonariusze Straży Granicznej na podstawie art.68 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku  o Straży Granicznej .

 

WAŻNE

Zastępca Skarbnika SP IPA kol. Piotr Wójcik informuje, iż od dnia 1 lutyego 2012 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji członkowskiej IPA SP. W związku z wymogami statutowymi Prezydium Krajowego Zarządu SP IPA na swoim ostatnim posiedzeniu – w Grzybowie k/Staszowa dniu 14 stycznia 2012r dokonało zmian w wym.  Deklaracji Członkowskiej IPA.

Kol. Piotr Wójcik uprzejmie przypomina państwu, że Referat Legitymacji SP IPA wszystkie deklarAcje przesyłane na wym. drukach nieczytelnie wypełnione lub zawierające niewłaściwe zdjęcia będzie odsyłał bez realizacji.

 

Do pobrania

deklaracja_ipa_polska_mini

Deklaracja IPA – 26.10.18r .doc

 

IPA – czyli International Police Association – jest stowarzyszeniem niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.  Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie złożonym z 300 tys. członków zrzeszonych w 61 sekcjach narodowych,

IPA – posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w policji, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu,

IPA – pogłębia wiedzę kulturalną i doświadczenia swoich członków, jak również wymieniać doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości – nieść pomoc w zakresie socjalnym, wspólnie z innymi dążyć do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie,

IPA – prowadzi szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Centrum Informacyjno-Szkoleniowym, z finansową dopłatą dla członków IPA. Lokalne, regionalne i międzynarodowe imprezy na wszystkich kontynentach, funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe, organizuje corocznie międzynarodowe spotkania młodzieżowe dla dzieci członków IPA oraz seminaria dla młodych adeptów policji. Umożliwia korzystanie z niedrogich domów wczasowych krajowych i zagranicznych oraz wymianę doświadczeń zawodowych. IPA niesie pomoc dla policjantów i ich rodzin, gdy znajdą się w ciężkiej sytuacji życiowej.