Site icon IPA Region Włodawa

Legitymacje i opłaty za rok 2016

ipa_mala

       Zgodnie z decyzją władz światowych IPA, od 1.01.2015 roku każdego roku wydawane są nowe legitymacje dla wszystkich członków Sekcji Polskiej IPA (stare legitymacje tracą ważność).

        Wpłaty za członkostwo za 2016 rok ( 80 zł oraz nowi członkowie 100 zł) można dokonać osobiście do Skarbnika Regionu Anny Kołodziej w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie lub Przewodniczącej Regionu – Bożeny Szymańskiej. Zasady członkostwa w IPA określa Statut Sekcji Polskiej IPA.

         Aktualnie obowiązująca treść statutu  znajduje się pod poniższym linkiem :  http://www.ipapolska.pl/ipa/dokumenty/regulamin-ipa-sp-2012/116,Regulamin-IPA-SP-2012.html

         Dodatkowo w NOSG w Chełmie do osoby do kontaktu w tej sprawie to Andrzej Szawuła lub Anna Barszcz, w PSG w Sławatyczach- Sławomir Łakuta, w PSG Dołhobrodach – Arkadiusz Gaj.

W celu ułatwienia Wszystkim wnoszenia opłat można dokonać wpłat na konto dedykowane dla regionu IPA Włodawa nr 50 1020 5558 1111 1402 0670 1815.

Legitymacje do odbioru bezpośrednio po dokonaniu wpłaty.

WZÓR Deklaracji przystąpienia do IPA Włodawa

         Przypominam również, że funkcjonariusz  Policji i Straży Granicznej o przynależności do International Police Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Sekcja Polska obowiązany jest powiadomić przełożonego – Policjanci zgodnie z art. 63 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji zaś Funkcjonariusze Straży Granicznej na podstawie art.68 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku  o Straży Granicznej .

Proszę również o bieżące  mailowe informowanie o zmianach kontaktowych numerów telefonów lub adresów e-mail.

Z noworocznymi pozdrowieniami

Servo per amikeco
Przewodnicząca Regionu Włodawa
Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
Bożena Szymańska

Exit mobile version