Site icon IPA Region Włodawa

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Zapraszamy jutro – poniedziałek przed godz. 17 pod ławeczkę Krystyny Krahelskiej, by minutą ciszy uczcić bohaterów. Jeśli ktoś ma w ogródku słonecznik, który można tam będzie przesadzić to zabierzcie proszę 🙂

Dzień 1 sierpnia 1944 roku ma szczególne znacznie w historii Naszego Narodu. W tym roku będziemy obchodzić 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I chociaż historia naszego miasta nie jest z nim związana bezpośrednio, to we Włodawie w latach  1943 – 1944 podczas okupacji mieszkała Krystyna Krahelska ps. „Danuta”. Działając w konspiracyjnych strukturach Armii Krajowej obwodu włodawskiego szkoliła kobiecy personel sanitarny. Krótko przed wybuchem powstania w lipcu powróciła do Warszawy. Jako żołnierz Dywizjonu „Jeleń”  7 Pułku Ułanów Lubelskich w dniu 1 sierpnia 1944 brała udział w ataku na siedzibę „Nowego Kuriera Warszawskiego” tzw. „gadzinówki” przy ul. Marszałkowskiej  3/5 w Warszawie oraz dzielnicę policyjną przy okrytej ponurą sławą al. Szucha. Na łączną liczbę 175 atakujących żołnierzy zginęło 56, a 46 zostało rannych w tym niosąca pomoc innemu rannemu kapral Krystyna Krahelska ps. Danuta, która zmarła w wyniku odniesionych ran w dniu 2 sierpnia 1944 w szpitalu powstańczym.  Krystyna Krahelska przed wojną pozowała do pomnika Syrenki Warszawskiej, zaś w czasie wojny poetka napisała min. znaną i śpiewaną do dzisiaj niezwykle popularną w powstańczej Warszawie piosenkę „Hej chłopcy, bagnet na broń” oraz „ Kołysankę o zakopanej broni”, do której inspiracją były ostatnia bitwa oddziałów KOP pod Wytycznem, po której rozproszone oddziały ukrywały broń w okolicznych lasach.

W naszym mieście znajduje się miejsce poświęcone Krystynie Krahelskiej – ławeczka na skwerze obok WDK we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego. Stowarzyszenie Odkrywców Ziemi Włodawskiej oraz Stowarzyszenie IPA Region Włodawa zaprasza wszystkich mieszkańców Włodawy i okolic, pasjonatów historii, przedstawicieli organizacji samorządowych i społecznych, a także wypoczywające w naszej okolicy osoby aby w dniu 1 sierpnia w tym symbolicznym miejscu jakim jest ławeczka poświęcona  Krystynie Krahelskiej  o godz. 17.00 minutą ciszy oddać hołd  powstańcom Warszawskim, wszystkim cywilnym ofiarom tego zrywu oraz żołnierzom 1AWP, którzy mimo sowieckiej  indoktrynacji próbowali nieść pomoc.

Tekst / zdjęcia : R.T.

P.S. Zapraszamy jutro – poniedziałek przed godz. 17 pod ławeczkę Krystyny Krahelskiej. Jeśli ktoś ma w ogródku słonecznik, który można tam będzie przesadzić to zabierzcie proszę 🙂

Exit mobile version