Site icon IPA Region Włodawa

Oddając krew ratujesz życie. Akcja Krwiodawstwa w IPA Włodawa

Dziś, podczas drugiego dnia Dni Włodawy na terenie targowiska miejskiego przy ul. Lubelskiej stał krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Zapasy krwi się kurczą, zaś nadchodzący sezon letni obfituje w wiele nieszczęśliwych wypadków – dlatego też po raz kolejny włączyliśmy się do tej akcji! Już o 15-stej na miejscu byli członkowie Regionu IPA Włodawa.  Co bardzo cieszy – trzeba było czekać w kolejce tak wiele osób zdecydowało się na oddanie krwi! Za rok mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej!

Krew to jeden z podstawowych płynów ustrojowych w organizmie człowieka. Różne sytuacje życiowe mogą powodować utratę większej lub mniejszej jej ilości. Przy niewielkim ubytku, nasz organizm jest w stanie sam go zregenerować. Większe krwotoki mogą stać się przyczyną realnego zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego. Również wiele chorób, mogących zaistnieć bez nagłych wypadków, wymaga podania pacjentowi krwi pełnej lub pojedynczych jej składników. Stąd też zawsze istnieje potrzeba oddawania krwi. Mimo ogromnych postępów, jakie czyni w ostatnich latach medycyna, nie udało się wynaleźć preparatu sztucznie wytwarzanego, który mógłby w pełni zastąpić życiodajny płyn, nieustannie krążący w naszych tętnicach i żyłach. Współczesna opieka medyczna nie jest w stanie obejść się bez ważnych partnerów – krwiodawców, którzy są jedynym źródłem zaopatrzenia w ten niezastąpiony lek.

Zapasy krwi się kurczą, zaś nadchodzący sezon letni obfituje w wiele nieszczęśliwych wypadków – dlatego też po raz kolejny włączyliśmy się do tej akcji!

Za rok mam nadzieję, że będzie nas jeszcze więcej !!!

Dziękuję za obecność!

z pozdrowieniami Servo Per Amikeco

Przewodnicząca

Tekst/zdjęcia : Przewodnicząca i Klub Honorowego Dawcy Krwi )

 

 

Exit mobile version