Site icon IPA Region Włodawa

OFERTA STUDIÓW

IPA z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zs. w Warszawie przygotowała zniżkę dla członków IPA – 7% na roczne czesne. Oferta dotyczy studiów I,II stopnia i podyplomowych.

Exit mobile version