Site icon IPA Region Włodawa

Walne Posiedzenie w Regionie IPA Włodawa

Walne Posiedzenie w Regionie IPA Włodawa

 

W związku z upływem trzyletniego okresu od powołania Prezydium III Kadencji Regionu IPA Włodawa w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Komendzie Powiatowej Policji we Włodawie odbyło się Walne Zebranie Członków Regionu IPA Włodawa, którego celem było wybranie nowych władz Regionu.  Swoją obecnością Wybory uświetnił Prezes Lubelskiej Grupy Wojewódzkiej IPA kol. Piotr Wójcik, który przewodniczył Zebraniu.

Ustępujące Prezydium  Regionu IPA Włodawa w latach 2013-2016 tworzyły następujące osoby :

Przewodnicząca : Bożena Szymańska

Sekretarz : Sławomir Borkowski,

Zastępca Sekretarza – Piotr Niewiadomski

Skarbnik – Anna Kołodziej

Członkowie Prezydium:  Sebastian Czaus, Przemysław Gałan, Mariusz Huczuk, Waldemar Kazuro, Jan Stańczuk, Andrzej Szawuła.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Andrzej Wołos

Członkowie Komisji Rewizyjnej : Sławomir Hasiuk i Krzysztof Paszkiewicz.

Zgodnie z porządkiem zebrania Przewodnicząca Regionu IPA Włodawa Bożena Szymańska przedstawiła sprawozdanie z działalności Prezydium Regionu IPA Włodawa za lata 2013-2016 oraz podziękowała wszystkim za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Kol. Andrzej Wołos przedstawił sprawozdanie finansowe za lata 2013-2016 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Regionu IPA Włodawa z kontroli działalności Prezydium Regionu za lata 2013-2016 i wniósł o udzielenie Absolutorium ustępującemu Prezydium. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie.


Następnie przystąpiono do wyborów nowego Prezydium. Na Przewodniczącego Regionu IPA Włodawa wybrano na kolejną kadencję kol. Bożenę Szymańską, na Sekretarza Regionu – kol. Piotra Niewiadomskiego, na Zastępcę Sekretarza Regionu – kol. Sławomira Łakutę zaś Skarbnikiem Regionu na kolejną kadencję została wybrana kol. Anna Kołodziej.

W skład Prezydium Zarządu Regionu IPA Włodawa weszli :

– kol. Sebastian Czaus,

– kol. Arkadiusz Gaj,

– kol. Jan Stańczuk.

Komisję Rewizyjną tworzą:

kol. Andrzeja Szawuła – Przewodniczący,

Członkowie Komisji Rewizyjnej : kol. Tomasz Łuszczakiewicz i kol. Andrzej Hulanka.

Dokonano również wyboru 9 Delegatów na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej oraz przedstawicieli Regionu za zebrania Zarządu LGW IPA.

Dziękuję wszystkim za zaufanie i ponowny wybór na ta funkcję oraz obiecuję dalszą dużą aktywność na rzecz Regionu. A wszystkim członkom nowych władz Regionu serdecznie gratuluję!

z pozdrowieniami

Przewodnicząca Regionu IPA Włodawa

Bożena Szymańska

 

Exit mobile version