Informacje o naszym Regionie

 

SKŁAD PREZYDIUM V KADENCJI REGIONU IPA WŁODAWA 

NA LATA 2019-2023

 

Przewodniczący Regionu IPA Włodawa – kol. Bożena Szymańska,

Sekretarz Regionu kol. Piotr Niewiadomski,

Zastępca Sekretarza Regionu kol. Dorota Bielecka – Łakuta,

Skarbnik Regionukol. Sławomir Łakuta.

Prezydium Regionu IPA Włodawa :

  • kol. Ewelina Kaczmarek,

  • kol. Sebastian Czaus,

  • kol. Arkadiusz Gaj,

  • kol. Tomasz Łuszczakiewicz.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : kol. Andrzej Hulanka –

Członkowie Komisji Rewizyjnej : kol. Agnieszka Pędzisz i kol. Anna Wiaderek.

Lista 18 delegatów na Zebranie Delegatów Grupy Wojewódzkiej IPA oraz Przedstawicieli Regionu za zebrania Zarządu LGW znajduje się w protokole z Walnego Zebrania Członków IPA.

 

Historyczna chwila powołania IPA Region Włodawa

 

6 lipca 2007 uchwałą nr 1

jednogłośnie powołano do istnienia :

Region IPA Włodawa

Skład Prezydium I Kadencji Regionu IPA Włodawa w latach 2007-2010 :

Przewodniczący : Krzysztof Paszkiewicz,

Skarbnik : Mariusz Huczuk,

Sekretarz : Wojciech Sokołowski,

Zastępca Sekretarza : Bożena Szymańska

Komisja Rewizyjna : Maciej Nastałek – Przewodniczący,

Członkowie Komisji Rewizyjnej : Andrzej Kupracz, Waldemar Parulski.

Członkowie Prezydium : Sławomir Hasiuk, Kamila Marlicka, Adam Kostrzewski

Skład Prezydium II Kadencji Regionu IPA Włodawa w latach 2010-2013 :

Przewodniczący :  Sławomir Hasiuk,

Skarbnik : Mariusz Huczuk,

Sekretarz : Wojciech Sokołowski,

Zastępca Sekretarza : Anna Barszcz

Komisja Rewizyjna :  Andrzej Kupracz – Przewodniczący,

Członek Komisji Rewizyjnej :  Piotr Niewiadomski

Członkowie Prezydium :  Agnieszka Chmielewska, Krzysztof Paszkiewicz, Maciej Nastałek,

Delegaci do LGW :  Krzysztof Paszkiewicz, Anna Barszcz, Mariusz Huczuk, Kamila Marlicka, Jan Stańczuk, Agnieszka Chmielewska, Piotr Niewiadomski, Maciej Nastałek, Mariusz Dąbrowski.

Skład Prezydium III Kadencji Regionu IPA Włodawa w latach 2013-2016 :

Przewodniczący :  Bożena Szymańska

Skarbnik : Anna Kołodziej

Sekretarz :  Piotr Niewiadomski

Zastępca Sekretarza : Sławomir Borkowski

Komisja Rewizyjna : Andrzej Wołos – Przewodniczący,

 Członkowie Komisji Rewizyjnej :

Sławomir Hasiuk, Krzysztof Paszkiewicz.

   Członkowie Prezydium :  Sebastian Czaus, Jan Stańczuk,

Przemysław   Gałan, Mariusz Huczuk, Waldemar Kazuro,  Andrzej Szawuła

 

Skład Prezydium IV Kadencji Regionu IPA Włodawa w latach 2016-2019 :

Bożena Szymańska – Przewodnicząca ,

Piotr Niewiadomski  – Sekretarz,

Sławomir Łakuta – Zastępca Sekretarza,

Anna Kołodziej – Skarbnik.

Członkowie Prezydium: Sebastian Czaus, Arkadiusz Gaj, Jan Stańczuk,

Komisja Rewizyjna: Andrzej Szawuła – Przewodniczący,
Członkowie : Tomasz Łuszczakiewicz, Andrzej Hulanka.

Delegaci do LGW :   Jerzy Kiec, Tomasz Chołyk, Idzi Łubnicki, Mirosław Adamski, Jarosław Kopiński i Waldemar Parulski