sobota, 26 listopada, 2022

Powodem wspomnienia o Mieczysławie Serwinowskim – policjancie IV Okręgu lubelskiego – jest zbliżająca się 80 letnia rocznica zbrodni katyńskiej, jak i również odnalezione zdjęcie tego funkcjonariusza, a przede wszystkim treść zapisu znajdującego się na jego awersie
„ W dowód przyjaźni i miłych wspomnień wspólnych przeżyć i zabaw Jabłonna 20 VIII 33”.

Zdjęcie to zostało ujawnione w albumie rodzinnym w 2006 roku – po śmierci Heleny Piżewicz córki policjanta II RP – Józefa Janickiego służącego m.in. w Bełżycach, a zamordowanego w Auschwitz.
Warto dodać, że familiarny zapis na awersie zdjęcia pomógł stwierdzić, że Mieczysław Serwinowski był ojcem chrzestnym Heleny. Ta historia zostanie przedstawiona w kolejnej publikacji.
Na podstawie Lubelskiej Listy Katyńskiej autorstwa Adama Winiarza ustalono, że funkcjonariuszem ze zdjęcia jest właśnie Mieczysław Serwinowski – starszy posterunkowy Policji Państwowej.

Z opracowanego tam biogramu wynika, że „..urodził się on w styczniu 1898 roku w Warszawie jako syn Tomasza i Józefy. Po ukończeniu szkoły elementarnej uczęszczał do Szkoły Handlowej. W 1915r. zaciągnął się jako ochotnik do Legionów Polskich, w szeregach których pozostawał do kryzysu przysięgowego w lipcu 1917 r. Po zwolnieniu z internowania powrócił do rodzinnego domu i włączył się w nurt prac konspiracyjnych. W listopadzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego i odbył kampanię lat 1919-1920. Przeniesiony do rezerwy w 1922 r. wstąpił do Policji Państwowej. Po przeszkoleniu rozpoczął służbę w stopniu posterunkowego, najpierw w Piaskach Luterańskich a następnie w Bełżycach (od 1926 r.) w województwie lubelskim.”

Zdjęcie z pogrzebu prawdopodobnie z Bełżyc woj. lubelskie. Trumnę niosą Mieczysław Serwinowski (po prawej) i Józef Janicki.

„W 1923 roku Mieczysław Serwinowski zawarł związek małżeński z Marianną Świtanową, z którego urodziły się córki: Pelagia (1924r.), Balbina (1927 r.) i Gabriela Wiktoria (1928 r.) oraz syn Jerzy (1929 r.).W grudniu 1929 r. ukończył Szkołę dla Szeregowych Policji Państwowej w Sosnowcu. Z dniem 2 I 1930 r. rozpoczął służbę na Posterunku PP w Jabłonnej, gdzie 1 VII tego roku awansował do stopnia starszego posterunkowego. W 1934 roku został mianowany komendantem Posterunku PP w Mełgwi i pozostawał nim aż do września 1939 r. W następnym roku zmarła mu żona i cały ciężar wychowywania czwórki małych dzieci spadł na niego. Wobec konieczności zapewnienia im właściwej opieki, zawarł w 1936 r. związek małżeński z Marią Popławską, z którego urodził się syn Włodzimierz. W 1938 r. został ciężko ranny w pościgu za głośnym wówczas bandytą Głowackim. Rana postrzałowa nogi zagoiła się ale drugi pocisk z okolicy serca nie został usunięty ze względu na przewidywane groźne komplikacje.
Mieczysław Serwinowski we wrześniu 1939 r. ewakuował się zgodnie z rozkazem na wschód, gdzie w bliżej nie znanych okolicznościach dostał się po 17 IX do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Jego nazwiska nie ma jednak na NKWD-owskich listach jeńców wywiezionych do Kalinina (obecnie Twer), gdzie jeńcy byli mordowani. Można jedynie przypuszczać, że zmarł lub został zamordowany przed ostateczną likwidacją ostaszkowskiego obozu w maju 1940 r. Pozostawił żonę Marię i dzieci. Okrutny los sprawił, że nie było mu dane zobaczyć najmłodszego syna Włodzimierza, który urodził się w lutym 1940 r. i zmarł w rok później. W 1942 r. zmarła na gruźlicę najstarsza córka Pelagia. Natomiast żona Maria wyszła w 1949 r. ponownie za mąż, uzyskawszy sądowe orzeczenie śmierci Mirosława Serwinowskiego.” ¹

Piaski. Z okazji święta narodowego przedstawiciele miejscowych władz, polskiej i żydowskiej gminy oraz organizacji społecznych: U dołu z lewej stoją: Żyd, handlował zbożem, obok Jarosz Ignacy, Żyd Kanar- handel obuwiem, obok pomocnik rabina, siedzą: wójt gminy Chrząstowski, w środku ks. Piotr Stodulski, po prawej sekretarz gminy Matyjaszewski, komendant PP Serwinowski, komendant ochotniczej Straży Pożarnej Bolesław Jaworowski, członek Rady Żydowskiej, strażak Ignacy Jaworowski. Powyżej w większości członkowie gminy żydowskiej, na czele z rabinem w środku, poprzednik rabina Josefa Lufta.³

Na zdjęciu poniżej pożegnanie Komendanta Policji w Lublinie Aleksandra Herra 1938 rok (Mieczysław Serwinowski siedzi drugi od prawej, Józef Janicki stoi pierwszy od lewej)

Kolejne zdjęcie z kadry lubelskiej. Mieczysław Serwinowski na tle portretu Marszałka Józefa Piłsudskiego, z kolei Józef Janicki stoi w drugim rzędzie pierwszy z prawej)

Mieczysław Serwinowski był odznaczony BKZ (Brązowy Krzyż Zasługi), MPzaW (Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1928, MDzON (Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości)

Źródła:
¹ Lubelska Księga Katyńska Adam Winiarz , Lublin 1997 r.
² www. ogrodywspownień.pl
³ zdjęcie z Piask- Marianna Jarosz Krasnodębska Wspomnienia o zaginionym świecie żydowskim w Piskach, Lublin 2011, Teatr NN
fotografie pozostałe- archiwum domowe autora

Tags: ,

Related Article

1 Comment

Konrad Strzelecki 26 sierpnia 2020 at 08:50

Przodownik Serwinowski na dożynkach w Krępcu, gm. Mełgiew:
https://www.historia.swidnik.net/fotografia-4178
Lewa krawędź zdjęcia.

Leave a Comment

Popularne

Spływ kajakowy

Spływ kajakowy

25 maja 2010
Zebranie wyborcze Regionu IPA Włodawa.
Zebranie założycielskie IPA Włodawa
Wyjazd do puszczy.

Wyjazd do puszczy.

21 października 2010
Święto Roweru.

Święto Roweru.

21 października 2010

SOCIAL MEDIA

REKLAMA

img advertisement

ARCHIWUM

Social